Ömer Bozkurt

Barlas, Galatasaray’a 1954-55 ders yılında Ortaköy Şubesi’nde, yetiştirici sınıfı öğrencisi olarak gelmişti. O yıl herhalde pek ilişkimiz olmamıştır. Biz, yedi yaşında yatılı olarak Galatasaray’a başlayanlar, gelecekte aramızda doğacak yakınlığı öngöremediğimizden çocuksu bir “esprit de corps” içinde yetiştiricidekileri biraz kendimize uzak, “sonradan Galatasaraylı” gibi görürdük.  Kaldı ki sınıflar da kendi içlerine dönük yaşarlardı. Ardından 1955-56 ders yılından başlayarak, Yukarı Mektep’te sekizinci sınıfa kadar beraber okuduk. Ben çaktım, o devam etti ve 1962 yılında mezun oldu. Yükseköğrenimini Fransa’da Bordeaux’da Institut d’études politiques’te yaptı.  Doktorasını ise Paris’te, dönemin önde gelen Marxgil düşünürlerinden Henri Lefèbvre’in denetiminde tamamladı. Gerek Galatasaray’da gerekse Fransa’da çok parlak bir öğrenim görmüştür.

1972’de Ankara’ya yerleştiğimde onu Devlet Plânlama Teşkilat’ında (DPT), Sosyal Planlama Dairesinde uzman olarak buldum. DPT o sıralarda Türkiye’nin etkin siyasa üreticisi kuruluşlarından biriydi. O yıldan sonra yakın arkadaşlığımız uzun yıllar devam etti. Bir noktadan sonra (Muhtemelen “takunyalılar” döneminde) Barlas, akademik mesleği yeğledi ve DPT’den ayrılıp, Gazi Üniversitesi’ne –o tarihte AİTİA- geçti. Akademik basamakları düzenli adımlarla aşarak 1980’lerin sonunda profesör ünvanını aldı. O sıralarda Galatasaray Üniversitesi’nin kuruluş çalışmalarında Büyükelçi Coşkun Kırca’yla birlikte çalıştı. Kuruluştan sonra üniversitenin Sosyoloji Bölümünün başkanı oldu. O dönemde, onun talebi ve ısrarıyla, ben de, haftada bir İstanbul’a gidip Galatasaray Üniversitesi’nde “Les grandes doctrines sociologiques”dersini veriyordum. Aslında, gün doğmadan başlayan ve akşam geç saatlerde biten, hayli yorucu bu günübirlik yolculukların ödülü, benim için, büyükçe bölümü çok parıltılı öğrencilerle yapılan sabah derslerinden –ki bunlar da bir ödüldü–  sonra, havaalanına doğru yola çıkmazdan önce, o sırada ilk rektörümüz Yıldızhan Yayla Ağabey’in yardımcısı olan Barlas’ın makam odasında, çok da uzun sayılamayacak görüşmelerdi. Barlas’ın makam odası, Feriye Sarayı bizim çocukluk yuvamızken, ilkokulumuzun müdürü  Saffet Rona Bey’in makam odasıydı. İlkokuldayken kapısında titrediğimiz odada,bazen -artık itiraf edilebilir- bir kadeh içki eşliğindeki sohbetler haftalık bir Galatasaray mutluluğu dozuydu. Tiryakilik yaratmıştı.

 

Barlas, Galatasaray Üniversitesi’ndeki kariyerini, kolayca atlattığı bir hayal kırıklığından sonra, Sosyoloji Ana Bilim Dalı başkanı olarak başarıyla sürdürdü. Sonraları daha seyrek olarak, ek binadaki çalışma odasına yaptığım ziyaretlerde çevresindeki parıltılı genç öğretim üye ve yardımcılarıyla ne kadar keyifli bir uyum içinde çalıştığını gördüm. İzlenimim odur ki, sevilen bir yöneticiydi.

Meslek hayatı boyunca değerli eserler vermiştir. İlk yayınları DPT’de görevliyken yaptığı çalışmalardı, iller arası gelişmişlik endeksi ve Türkiye’nin şehirleşme sorunlarına ilişkindi. Sonrasında, şehir sosyolojisi alanının yanısıra, teorik sosyoloji alanında da çalışmalar yaptı. El kitapları da hazırladı.

Akademik mesleği dışında, başta Galatasaray Üniversitesi olmak üzere çeşitli Galatasaray kuruluşlarında çok değerli katkıları oldu. Galatasaray’a içten bağlı; pek çoğumuz gibi, ona karşı kendini borçlu sayan ve bunu her fırsatta ifade etmekten kaçınmayan bir kardeşimizdi. Işıklar içinde yatsın.

Ömer BOZKURT

Galatasaray Lisesi 1963 mezunu

Son Yazılar

6. Barlas Tolan Konferansları

Değerli meslektaşlarımız, dostlarımız, öğrencilerimiz,

Galatasaray Üniversitesi’nin fikir babası, kuruluşunda ve gelişmesinde büyük emek sahibi olan, Kurucu Bölüm Başkanımız Barlas Tolan’ı  kaybedişimizin altıncı yılını 8 Aralık 2020 günü doldurduk.  2015 yılında değerli hocamızın anısına başlattığımız Barlas Tolan Konferansları dizisinin bu sene altıncısını düzenliyoruz.  Pandemi, Kapanma, Kapatılma” konulu konferansımız  19 Aralık 2020, Cumartesi günü  10.30-13.00 arasında barlastolankonferanslari Youtube kanalından canlı olarak yayımlanacaktır.

Davetiye ektedir. Katılabilmeniz dileğiyle.

 

  1. 5. Barlas Tolan Konferansları Bir Cevap Yazın
  2. 4. Barlas Tolan Konferansları Bir Cevap Yazın
  3. 3. Barlas Tolan Konferansları Bir Cevap Yazın
  4. 2. Barlas Tolan Konferansları Bir Cevap Yazın
  5. 1. Barlas Tolan Konferansları Bir Cevap Yazın
  6. Barlas TOLAN’ı kaybettik… Bir Cevap Yazın